A mikrofluidikai rendszereket elterjedten alkalmazzák az orvosi, biológiai, és kémiai kutatások terültén, hiszen segítségükkel hordozható, kis méretű és kis kialakítási költségű diagnosztikai eszközöket kaphatunk. Különösen jelentős bioanalitikai eszközökként és bioérzékelőkhöz tartózó mikrofluidikai csatornarendszerekként való alkalmazásuk. A mikrofluidikai eszközök hagyományos gyártástechnológiái időigényesek, költségesek és nem engednek a kutatóknak nagy szabadságot sem anyagválasztás, sem geometriai kialakítás szempontjából. Az additív gyártási technológiák a legkülönbözőbb felhasználási területekkel rendelkeznek, így nem meglepő, hogy alkalmazásuk a mikrofluidika területén is megjelent. A gyártókészülékek felbontóképességének rohamos fejlődése miatt az így kialakított mikrofluidikai eszközök is egyre jobb minőségűek és használatuk egyre nagyobb teret nyer.