Véghely Tamás

Megújuló energia szakértő

Véghely Tamás 1949-ben született Budapesten.

A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának elvégzése után, 1974-től 1986-ig kutatómérnökként dolgozott a Mikroelektronikai Vállalatnál (korábban HIKI később MEV). Ez időszak alatt több mint 25 találmányt dolgozott ki a folyadékkristályos kijelzők területén, a világon elsőként oldotta meg a kijelzők műanyaggal történő lezárási technológiáját, melyet gyakorlatilag ma is használ a kijelző (LCD) ipar. 1986-91 között, a magánszférában, üvegszálas, opto-elektronikai érzékelők, távadók kutatásával és fejlesztésével foglalkozott, számos jelentős találmány fűződik nevéhez ezen a területen is. 1991-97 között mérnök-tanácsadóként, üzletkötőként dolgozott a professzionális videotechnika területén. A SONY első hazai professzionális video-szervíz képviselete az ő segítségével jött létre. Nemzetközi kereskedelmet folytatott a professzionális videós szakma, élenjáró gyártóival (SONY, Panasonic, JVC, AVID, For.A, Strand Lighting, Canon, AVID,Fujinon, Thomson, Leitch, Canare, IDX, PAG, stb.,).
Közreműködésével számos vidéki és városi TV (stúdió) korszerű technikát tudott kialakítani (Szombathely, Eger, Pécs, POTE, MÁNE, Ázsia Center, Kandó főiskola, Duna TV, TV1,2,3,…)
Érdeklődése 1997-től a korszerűbb energiatermelési módszerek felé fordult, s ekkor kezdett el intenzíven foglalkozni a megújuló energiákkal. 1997-től az első magyar napelem gyár, az amerikai-magyar részvénytársaság formában működő, Dunasolar Napelem Gyártó Rt. (1997-2003) egyik alapítója, és kereskedelmi igazgatója. Kiépítette a gyár világméretű nemzetközi kereskedelmi hálózatát és tanácsaival, szakmai ötleteivel tevékenyen részt vett a gyártás folyamataiban is. Az alapítási adatok szerint a gyár 40 Wp-os napelemek gyártására alakult, de 6 hónap múltán már 45 Wp-os napelemet volt képes gyártani. Ez annak a magas tudású mérnökcsapatnak az érdeme, akik a korábban - a nagyhírű, de szétzüllesztett - mikroelektronikai és félvezető ipar kiemelkedő kutatói, mérnökei voltak.

A Dunasolar saját korában, közép-Európa egyik legnagyobb gyára volt, a világtermelés 1%-át, amorf szilícium napelem termelésben a világtermelés 10%-át képviselte. A gyártott napelemek megawattos létesítményekben termelnek ma is energiát Kaliforniában, Németországban és a világ számos egyéb táján. A Dunasolar 2003-ban „Napenergia díjat” kapott az Eurosolar Hungarytól.

A gyárat 2003-ban eladták, a 160 alkalmazottat szélnek eresztették, a szerzett tudás megsemmisült. Véghely Tamás ezután társaival saját céget alapított, GAIASOLAR kft. néven, mely hamarosan Magyarország első Megújuló Energia Rendszerházává vált. Az új cégben így öröklődött mindazon gyártási, kereskedelmi, rendszerépítési tapasztalat mely Magyarország első napelem gyárában 6 év alatt felhalmozódott. A cég tevékenysége a megújuló energiák területén ezért a lehető legkomplexebb, felölelve az összes megújuló energiaformát, mérnöki tanácsadással, tervezéssel, kulcsra kész kivitelezéssel.

Vezetésével, a Gaiasolar számos területen hozott létre komoly referenciákat a megújuló energiák alkalmazásában, mely időbeli elsőbbségében, nagyságrendjében, vagy feladat-összetettségében úttörő jelentőségűnek számított és számít.
Ilyen például: Magyarország első solar-interaktív háza (Domus Sapiens, 2003), a legnagyobb magyar solar villamosított tanya (2003, Dabas EU program), az első magyar „zéró energia ház” (2003), az első solar autonom ház, az első magyar solar reklámtábla, és az első magyar hálózatra tápláló 10 kWp-os napelem erőmű (Gödöllő, 2005).

A cég tevékenységét akkor, az Eurosolar Hungary két alkalommal is „Napenergia díjjal” jutalmazta. 2003-ban a legjobb rendszerépítő kategóriában, 2004 –ben pedig a tanyavillamosításban elért eredményeiket díjazták. A GAIASOLAR 2003-ban épített sixto-valens ellátású háza (Zéró Energia Ház), komplexitásában ma is különlegességnek és példa értékűnek számít.

A cég egyik legérdekesebb és legfontosabb úttörő jellegű munkája a gödöllői Szent István Egyetemen létrehozott 10 kWp-os napelem erőmű, mely Magyarország első és (korában) legnagyobb hálózatra-tápláló oktatási solar létesítménye. Az energiahozamokat jelenleg is az európai egyetemek hálózata monitorozza, online kapcsolattal. A rendszerből kinyert adatok (13 éves működés), egyesítve a Dunasolar korábbi, igen részletes teszt méréseivel, jelenleg - gyakorlatilag páratlan értékű és hasznosságú adatbázist jelent a napelemes rendszerek mérésében.

A GAIASOLAR 2005-ben dolgozta ki a Domus Sapiens épület-energetikai, ill. családi-ház építési programját, mely egyre sikeresebb, mert segítségével a jövő energiatakarékos otthonait építhetjük fel. A Domus Sapiens program, egy tovább fejlesztett, - az urbanus integrációra kidolgozott - változata, egy lehetséges választ jelent a jövő energetikájában, a településfejlesztésben. A GAIASOLAR fővállalkozó partner a megújuló energia jelentősebb területein.

Véghely Tamás több neves szakmai lap, és média szakírója, munkatársa (Agrárius, Dél Alföld, Építés Piac, Energiafogyasztók, Építéstechnika, Technika szemle, rádió, és TV műsorok, HirTV, Kossuth rádió zöldenergia, DunaTV, ÓzonTV, stb…,) külső munkatársa, tanácsadója is. Szakmai szerkesztője volt az aMiotthonunk magazin Energiahorizont című rovatának, mely a megújuló energiák egyik szakfolyóirata. 2013-ban az Ózon TV mintegy 50 perces interjút készített vele.

Az Elektroinstallateur havi szakmai folyóirat rendszeresen publikálja írásait („Most már értem a napenergiát” c. sorozatban, 2019-től napjainkig). 2013 óta rendszeres előadó a Bioépítészet konferencián (Szeged, Bálint műv. ház)

Rendszeresen ad elő hazai és nemzetközi konferenciákon, jelennek meg cikkei a megújuló energiák-, a szolar építészet-, „alacsony energiájú házak” területén, és a jövő várható energiatermelési módszereiről. Gyakori meghívott előadó magyar és nemzetközi Európai Uniós rendezvényeken, work-shopokon (TAIEX, Change, GovernEE, CABOT). 1997-től eddig, összesen mintegy 300 előadást (kiállítást, publikációt) tartott.

Véghely Tamás szükségesnek tartja az energiatermelés területén történő azonnali, társadalmi léptékű, paradigma váltást, ezért gyakran meghívják előadást tartani iskolákban és közintézmények, vállalatok szervezésében is. (Ybl Miklós Építőipari Főiskola, BGF Külkereskedelmi Főiskola, Bay Zoltán intézet, General Electric, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, MKIK, SKIK, DKIK, VMKIK, Magyar Mérnökkamara, MMK, önkormányzatok). 1997 óta tagja a Nemzetközi és a Magyar Napenergia társaságnak (ISES, MNT), egyik kezdeményezője volt a Magyar Megújuló Energia Szövetség megalakításának, melynek alapító tagja, az etikai bizottság elnöke és elnökségi tag. Alapítója a Közép-Pannon Regionális Napenergia Klaszternek (2008), és az „Észak magyarországi Zéró Energia ház” klaszternek (2010) is. A klaszter oktatási tagozatának szakmai vezetője. Véghely Tamással több hazai és külföldi kamara, kormányközi gazdasági vegyes bizottság (Vietnám, Marokkó, Indonéz) is szakmai partneri viszonyt alakított ki. Megújuló energia szakértőként rendszeresen kap meghívásokat hazai és nemzetközi rendezvényekre. (2009 Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi kamara, 2010 UDINE város kereskedelmi és iparkamara, Camera di Commercio Udine, 2010 „Cabot EU” programban való részvétel, Német-Magyar Iparkamara, Lipcse).

Véghely Tamás évek óta úttörő tevékenységet végez a megújuló energia szakoktatás – képzés területén is. 2009-ben kezdte el kidolgozni a saját rendszeren alapuló oktatási rendszerét („Napkor-szaki). A programot munkatársaival – tovább fejlesztették „Megújuló energiák Társadalmasítása” címmel, mely társadalmi szinten, és egységes szemléletben ad útmutatásokat, a Nap-korszakba való átmenet azonnali fontos teendőit illetően. Többen próbálják átvenni módszereit. Ennek keretében Magyarországon elsőként dolgozták ki és indították el a „Komplex Megújuló Energia” képzést, mely mára kiforrott, és megbízható alapot jelent a Megújuló Energia Szakágazat humánerőforrásának biztosításában. A program – mely felöleli a teljes életkori és szakmai vertikumot - környezetvédelemre és klímaváltozásra alapuló, integrált szemléletű, szakmai mélységében kellően tagolt, de egységes szemléletű képzést biztosít, mely felkészíti a jelenlegi oktatói, szakoktatói, és szakember gárdát a napkorszak eszközeivel való találkozásra.

1997-től kezdte és kidolgozta a napenergia hasznosítás szakoktatásának részletes tematikáját és szakmai módszertanát, ezzel megalapozta a hazai szakoktatást. Több, neves, nagy cég kérte fel képzésekre és továbbképzésekre (ELMÜ, GE, Stiebel, MABISZ, SKIK, VKIK, BKIK, MKIK,…stb.,) stratégiai profilváltásuk elősegítésére.

Ennek gyakorlati demonstrálása céljából 2010 Február – 2012 Decembere között, több tanfolyam is lezajlott, melyen eddig mintegy 700 fő (szakmunkás tanuló, szakoktató, vállalkozó) részesült részletes elméleti és gyakorlati képzésben, és kapta meg a „Napkor-Szaki” címet. A tanfolyamok lehetővé tették, hogy számos képzési intézmény is képes legyen beépíteni munkájába ennek a fontos területnek az ismereteit. Az Építőipari TISZK keretén belül, 2009-ben, mintegy 3500 tanuló számára vált hozzáférhetővé a megújuló energia alapismeretek alkalmazása az építőiparban. A program országos és külföldi kiterjesztése – helyi kamarák (KIK) és egyéb szakmai szervezetek ajánlásával folyamatban van.

2012-ben jelent meg - első és a szakmában már, várva-várt - hiánypótló szakkönyve „Napelemek és napelem rendszerek szerelése” címmel, mely jelentősen hozzájárul(t) a magyar nyelvű szakirodalom szakkönyvei számának növeléséhez, és így gyorsan a szakma „slágerkönyvévé” vált. Sikere talán annak is köszönhető, hogy információi egyaránt segítik a kivitelezői illetve beruházói, áramszolgáltatói szakemberek munkáját. Második könyve, a „Napelemes rendszerek villamos berendezései” (2014) is rendkívül rövid idő alatt elfogyott.

2010 óta, mint KEOP pályázatbíráló, munkájával elősegíti a megújuló energiák magyarországi tömeges elterjedését.
2009 óta rendszeresen ad elő egyetemi tanfolyamokon, és egyéb, szervezett, post-graduális képzéseken.

Az első magyar solar autó kifejlesztése
2015-ban felkérést kapott a kecskeméti főiskolától, hogy mint az egyik nagyobb tapasztalatú napelem szakértő, tudásával segítse az első magyar solar-autó kifejlesztését. A csapat – első versenyükön, Austráliában, 3000 km-es versenyen, „no-name” ismeretlenként és sok nem várt nehézség ellenére – az előkelő 7.-ik helyen végzett megelőzve számos nagyhírű egyetemi csapatot! A további fejlesztések még nagyobb eredményt hoztak. A 2016-os (sajnos még több balszerencsével teli) dél-afrikai SASOL verseny, már igazi világhírnevet eredményezett, harmadik hely, és a zsűri különdíja!

A megújuló energiák területén tevékenysége jelentős, vezető oktató, tananyagfejlesztő (TÁMOP programok), vizsgáztató. Az ifjabb generáció munkáját diplomaterv konzulensként, bírálóként segíti. Eddig mintegy 35 diplomázó kollegának segített diplomaterv feladat kitűzésében, a napi munka külsős konzulenseként vagy bírálóként. (BME, BGF, Kandó (ma Óbuda Egyetem), Debreceni egyetem…).

Véghely Tamás 2012-ben, az oktatási digitális kormányprogram keretében felkérést kapott egy egyetemi szintű, közhasználatú digitális oktató anyag elkészítésére, mely felöleli a megújuló energiák többségét, de súlypontjában a napenergia hasznosítás áll (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0017_09_napenergia/index.html)

Az ISES (Nemzetközi Napenergia Társaság, melynek és magyar tagozatának, MNT, 1997-óta tagja) is felkérte egy magyar nyelvű napenergia szakszótár létrehozásában való közreműködésre. (http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=PuNxpCldgKjb0QCm5PhFQBCUlSglzY2knzlTmQDksWTCemgkXWAv!-551934622?method=load)

A napenergia szektor pénzügyi és beruházói szegmensei munkájának és döntéseinek elősegítésére, 2019-ben, rutin szerűen alkalmazható ellenőrzési módszereket dolgozott ki, melyek felölelik a teljes létesítési folyamatot. A módszerek széleskörű elterjedésével jelentősen javulhat a kivitelezési folyamatok minősége és csökkenhetnek kockázatok.

Véghely Tamás több díjban és elismerésben részesült, - nemcsak korábbi munkáival érdemelte ki ezeket (Kiváló Feltaláló 1982, Műszaki Könyvkiadó „Szerzői Nívódíja 1984-ben a „Folyadékkristályos kijelzők alkalmazása” c. könyvért, - hanem az Eurosolar Hungary által adományozott „Napenergia díjai (háromszoros Díjazott 2003-2004-2015) is jelzik, hogy ezen a területen is jelentőset alkotott.

Az iparban végzett és oktatói munkásságával a formálódó magyar megújuló energia szektor egyik emblematikus személyiségévé vált.

2015-ben negyedszer is elnyerte ezt a díjat, az első magyar napelemes autó létrehozásában, a kecskeméti GAMF Megalux solar-autó csapat külsős-szakértő tagjaként.

Véghely Tamás folyamatosan írja magyar nyelvű szakkönyveit, és jelenleg, független megújuló energia szakértőként, - akár esetenként a bíróság elé kerülő vitás kérdések megoldásában igazságügyi szakértőként is - segíti a szektor munkáját.

Gyémánt szponzorok / Diamond sponsors

Arany szponzorok / Gold sponsors

Ezüst szponzorok / Silver sponsors

Szakmai támogatók / Professional sponsors

Partnereink / Our Partners