Attila Bonyár Phd

Associate Professor, Budapest University of Technology and Economics

2009-ben végzett ötéves képzésen villamosmérnökként majd 2011-ben egészségügyi mérnökként a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán. 2013-tól adjunktusként, 2017-től egyetemi docensként dolgozik az Elektronikai Technológia Tanszékén. PhD doktori értekezését 2013 decemberében védte, 2021-ben habilitált, 2023-ban pedig MTA-doktora fokozatot szerzett. Fő kutatási területe az optikai elvű bioérzékelők fejlesztése, valamint a nanoszerkezetű anyagok előállítása és vizsgálata. A Magyar Tudományos Akadémia Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottságának választott tagja 2017 óta. Az IEEE-NTC (Institute of Electrical and Electronics Engineers Nanotechnology Council) „Nanopackaging” technikai bizottságának társelnöke 2020, elnöke 2022 óta. Az IEEE Hungary&Romania Section Electronics Packaging Society & Nanotechnology Council Joint Chapter elnöke 2019 óta. Szerkesztőbizottsági tagja az IEEE Nanotechnology Magazine, illetve az IOP Nano Express folyóiratoknak.

Gyémánt szponzorok / Diamond sponsors

Arany szponzorok / Gold sponsors

Ezüst szponzorok / Silver sponsors

Szakmai támogatók / Professional sponsors

Partnereink / Our Partners

© 2024 MELT